DieseltOESLAG – Voorlopig geannuleerd

Sinds de gemiddelde dieseltoeslag in de maand maart resulteerde in maar 1 schijf voor de maand april, hebben we beslist om de dieseltoeslag voorlopig niet aan te rekenen. Zodra het gemiddelde van de voorbije maand opnieuw 3 schijven of meer zal bevatten, dus boven de €1,5323/l zal gaan, zullen we de dieseltoeslag opnieuw doorrekenen.

Wij hanteren volgende transportzones:

ZONES Suppl./schijf
Zone A 0,03€/t
Zone B 0,04€/t
Zone C 0,05€/t
Zone D 0,07€/t
Zone E 0,09€/t
Zone F 0,11€/t
Zone G 0,13€/t
Zone H 0,15€/t

DieselTOESLAG

Door de huidige situatie zijn we genoodzaakt om voor onze leveringen per vrachtwagen vanaf 14 maart  2022 een dieseltoeslag voor vrachtwagens door te rekenen. Om het administratief werkbaar te houden, gaan we deze toeslag niet per rit of per dag bepalen, maar gaan we dit op maandelijkse basis verwerken.

De toeslag wordt bepaald in functie van de officiële gasolienotering enerzijds en transportzones anderzijds. Voor elke transportzone is er een supplement in €/ton per schijf vastgelegd.

Het aantal schijven wordt bepaald op basis van de volgende notering:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/energie/aardolieprijzen#panel-12

“Gasolie diesel wegvervoer Diesel B7, prijs in € per liter excl. BTW”.

 

Het gemiddelde van de voorgaande maand bepaalt het aantal schijven voor de volgende maand. We zullen u maandelijks de notering van het aantal schijven communiceren, zodat u eenvoudig kan berekenen hoeveel de dieseltoeslag per ton voor die maand bedraagt.

 

De referentiedatum voor het bepalen van het aantal schijven is 1 januari 2022. De dieselprijs bedroeg op 1 januari € 1,4322 per liter. Vanaf een dieselprijs van € 1,43 per liter is er een toeslag van toepassing. Elke prijsstijging van € 0,05 per liter levert een volgende schijf op.

De transportzones worden in overleg met de transporteurs bepaald op basis van meerdere parameters zoals: afstand, route, rijtijd, terugvrachten en lege kilometers, beperkingen tonnage,…

De transportzone wordt op de factuur vermeld.

 

De dieseltoeslag bedraagt vervolgens:

Voor de maand december 2022:  5 x het supplement voor uw zone (vb. € 0,20 pt voor zone B).

Voor maand januari:  2 x   het supplement voor uw zone (vb. € 0,14 pt voor zone D).

 

De dieseltoeslag wordt apart op uw factuur vermeld.

 

We zijn ervan overtuigd u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip en het vertrouwen dat u in ons stelt. Uiteraard blijft ons team ter beschikking voor verdere informatie.