Diesel tOESLAG – Maand januari 2023

Vanaf 1 oktober rekenen we met het maandelijkse gemiddelde van de maand ervoor. Voor de maand Januari 2023 komt het er dan op neer dat het gemiddelde van December 2022 Diesel B7 gelijk is aan € 1,489/l of 2 schijven.  Dit tarief ligt nu vast van de ganse maand januari 2023

Wij hanteren volgende transportzones:

ZONES Suppl./schijf
Zone A 0,03€/t
Zone B 0,04€/t
Zone C 0,05€/t
Zone D 0,07€/t
Zone E 0,09€/t
Zone F 0,11€/t
Zone G 0,13€/t
Zone H 0,15€/t

BRANDSTOF TOESLAG

Door de huidige situatie zijn we genoodzaakt om voor onze leveringen per vrachtwagen vanaf 14 maart  een dieseltoeslag voor vrachtwagens door te rekenen. Om het administratief werkbaar te houden, gaan we deze toeslag niet per rit of per dag bepalen, maar gaan we dit op wekelijkse basis verwerken.

De toeslag wordt bepaald in functie van de officiële gasolienotering enerzijds en transportzones anderzijds. Voor elke transportzone is er een supplement in €/ton per schijf vastgelegd.

Het aantal schijven wordt bepaald op basis van de volgende notering:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/energie/aardolieprijzen#panel-12

“Gasolie diesel wegvervoer Diesel B7, prijs in € per liter excl. BTW”.

 

De notering op maandag bepaalt het aantal schijven dat van toepassing is voor die betreffende week. We gaan u wekelijks de notering en het aantal schijven communiceren, zodat u eenvoudig kan berekenen hoeveel de dieseltoeslag per ton voor die week bedraagt.

 

De referentiedatum voor het bepalen van het aantal schijven is 1 januari 2022. De dieselprijs bedroeg op 1 januari € 1,4322 per liter. Vanaf een dieselprijs van € 1,43 per liter is er een toeslag van toepassing. Elke prijsstijging van € 0,05 per liter levert een volgende schijf op.

Notering in €/liter

Aantal schijven
1,43 1
1,48 2
1,53 3
1,58 4
1,63 5
1,68 6
1,73 7
1,78 8
1,83 9
1,88 10
Enz…

 

Voor weken 11 en 12 geeft dit:

Notering Diesel B7 (maandag)                      Aantal schijven

€ 1,8893 op 14 maart                                                10

€ 1,5736 op 21 maart                                                  3

 

De transportzones worden in overleg met de transporteurs bepaald op basis van meerdere parameters zoals: afstand, route, rijtijd, terugvrachten en lege kilometers, beperkingen tonnage,…

Deze transportzone wordt op de factuur vermeld.

 

Wij hanteren volgende transportzones:

ZONES Suppl./schijf
Zone A 0,03€/t
Zone B 0,04€/t
Zone C 0,05€/t
Zone D 0,07€/t
Zone E 0,09€/t
Zone F 0,11€/t
Zone G 0,13€/t
Zone H 0,15€/t

 

De dieseltoeslag bedraagt vervolgens:

Voor de week van 14 tot 20 maart: 10 x het supplement voor uw zone (vb. € 0,40 pt voor zone B).

Voor de week van 21 tot 27 maart    3 x   het supplement voor uw zone (vb. € 0,21 pt voor zone D).

 

De dieseltoeslag wordt apart op uw factuur vermeld.

 

We zijn ervan overtuigd u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip en het vertrouwen dat u in ons stelt. Uiteraard blijft ons team ter beschikking voor verdere informatie.