gasolie toeslag

 

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt heel veel menselijk leed. We hadden nooit verwacht dat we in Europa opnieuw met een oorlog zouden geconfronteerd worden. We leven mee met de slachtoffers en hun familie. We hopen met zijn allen dat de situatie niet meer escaleert en dat er snel een einde komt aan dit conflict.

 

Voor ons blijven de gevolgen voorlopig enkel beperkt tot een economische impact. We kunnen de impact van de gestegen energiekosten echter niet negeren. Transporteurs en schippers kunnen de huidige gasolieprijzen niet zelf absorberen en zijn verplicht hun tarieven en/of gasolieclausules te herbekijken.

 

Wij zijn daarom genoodzaakt naar onze klanten toe deze extra logistieke kosten door te rekenen.

Dit levert vandaag concreet 3 aanpassingen op:

 

  • Voor onze leveringen per vrachtwagen zijn we genoodzaakt om vanaf vandaag een dieseltoeslag voor vrachtwagens door te rekenen.
  • De gasolietoeslag voor scheepsleveringen zal niet langer maandelijks, maar vanaf nu dagelijks bepaald en aangepast worden.
  • Voor leveringen vanuit onze depots wordt de frequentie m.b.t. het doorrekenen van de gasolietoeslag voor schepen aangepast. Bovendien is de dieseltoeslag voor vrachtwagens ook van toepassing op onze leveringen per as vanuit onze depots.

 

Indien deze trend in energieprijzen niet snel keert, vrezen we dat ook de producenten van grondstoffen hun prijzen aan de basis zullen moeten verhogen. Daarenboven moeten we blijven rekening houden met mogelijk laag water op de rivieren. We blijven u als klant adviseren deze variabele kosten op te vangen met clausules in uw contracten naar uw klanten toe.

 

Wij hopen dat de situatie zich snel stabilisteert en de energieprijzen opnieuw naar een aanvaardbaar niveau  dalen. Ons commercieel en logistiek team blijft uiteraard ter beschikking voor verdere informatie.

We zijn ervan overtuigd u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip en het vertrouwen dat u in ons stelt.