Beste klanten

Zoals u weet kampten we in 2018 vanaf het midden van het jaar met laagwaterstanden op de Duitse en Nederlandse rivieren. Dit bracht behoorlijk wat ongemakken en bijkomende kosten mee op gebied van scheepsvrachten.
Sindsdien volgen wij dagelijks de evolutie van de waterstanden op (via de Ruhrort-pegel Duisburg) om onze klanten en eigen depots tijdig te kunnen informeren bij eventuele problemen.
Deze analyse leert ons dat de waterstanden zeer grillig evolueren en enorme bokkesprongen maken, afhankelijk va de regenperiodes in de regio Duisburg. Er blijkt nog niet voldoende buffer te zijn in de stuwmeren van de Alpen en bijgevolg evenmin in de Bodensee.
We kunnen niet voldoende benadrukken dat het uitbreiden en op peil houden van de
voorraden, de beste methode is om stockbreuken en/of exta kosten te beperken.

De Pegel (peil), waarnaar wij verwijzen in onze voorwaarden,  kan u volgen op de website www.elwis.de

Wij danken u voor het vertrouwen en houden u verder op de hoogte van de ontwikkeling van de waterstanden.

Met vriendelijke groeten

Sales team Minera NV