Antwerpen, 03 augustus 2020

Beste klant

Sinds midden april worden we geconfronteerd met laag water op de rivieren. Zoals toen gemeld, is de Ruhrort-pegel sinds het paasweekend onder de 3,20m gedoken.

Na een klein herstel worden we dus opnieuw geconfronteerd met een negatieve prognose – wellicht voor een langere periode – die een verdere daling van de waterstand voorspelt. Deze Ruhrort-pegel is de referentie waarnaar wij verwijzen in onze overeenkomst. U  kan deze volgen op de volgende website of via Google ‘Ruhrort pegel’ intikken:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/index.php?target=2&pegelId=c0f51e35-d0e8-4318-afaf-c5fcbc29f4c1

Zoals u weet, worden de zanden die wij u aanbieden, gewonnen op de geïmpacteerde rivieren (Rijn, Maas & Waal) en  worden ze per schip naar uw kade of onze depots gebracht. Door deze daling van het waterpeil kunnen onze schepen niet hun volle vracht vervoeren en dienen wij kleinere volumes aan te voeren met verhoogde vrachtkosten per ton product tot gevolg.

Tot op heden zijn we erin geslaagd om u de kosten verbonden aan de verlaging van het waterpeil slechts beperkt te moeten doorrekenen. Dit door enerzijds te zoeken naar alternatieven, en anderzijds door constructief overleg met onze schippers. De komende periode zal onze benadering niet veranderen.

Wij volgen deze evolutie van nabij om u zodoende tijdig te kunnen blijven informeren.
Bij uw afroep zullen we melden wat de stand van het water is, en of er een impact is op uw bestelling.

Wij danken u voor het vertrouwen en wensen u het allerbeste toe.
Draag zorg voor elkaar en hou uzelf en uw naasten gezond!

Met vriendelijke groeten
Team Satic-Minera