Beste klant

Net als in 2018 worden we ook dit jaar weer geconfronteerd met een structureel watertekort op de Rijn vanuit Zwitserland en Duitsland. Sinds vorige  week is de Ruhrort-pegel  onder de 3,20m gedoken. Deze gebruiken wij als referentie in onze contractvoorwaarden.

Bovendien is er reeds  enkele dagen een stremming van langere duur (verwacht wordt tot november) aan de sluis van Lith (regio Oss in Nederland), waardoor de grote schepen die laden op de Maas, verplicht zijn rond te varen via de Waal, waar al enkele dagen laag water van toepassing is.

Zoals u weet,  worden de zanden die wij u aanbieden, gewonnen op deze rivieren en  moeten ze dan ook per schip naar uw kade of onze depots gebracht worden.

“De Ruhrorter-pegel van 3,20 meter is maatgevend voor alle waterwegen van West-Europa. Zo de waterstand beneden dat peil valt, houdt de verplichting tot leveren op, zolang de Ruhrorter-pegel beneden 3,20 meter blijft. Indien het laadvermogen van de binnenschepen ingevolge de laagwaterstand wordt beperkt, behoudt de verkoper zich het recht voor de te leveren hoeveelheden aan te passen. Prijsaanpassingen en bijkomende transportkosten die daarvan het gevolg zijn worden aan de koper doorgerekend.”

Deze referentie, waarnaar wij verwijzen in de voorwaarden,  kan u volgen op deze website:

https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/index.php?target=2&pegelId=c0f51e35-d0e8-4318-afaf-c5fcbc29f4c1

of via Google : ‘Ruhrort pegel’ invoeren.

Dit jaar hebben we niet alleen met laag water, maar eveneens met beperkingen op de diepgang op de Belgische rivieren en kanalen te maken.

Door deze beperkingen kunnen onze schepen niet hun volle vracht vervoeren en moeten wij kleinere volumes aanvoeren met verhoogde vrachtkosten tot gevolg.

Deze extra kosten kunnen wij niet meer dragen, en zullen wij uit noodzaak moeten doorrekenen conform onze algemene verkoopvoorwaarden.


Bij uw afroep zullen we melden wat de impact op uw vracht is, zodat u weet of u al dan niet met extra kosten rekening dient te houden.

Wij danken u voor het vertrouwen en houden u verder op de hoogte van de ontwikkeling van de waterstanden.

Met vriendelijke groeten

 

Team Satic-Minera

Sales team Minera NV