Antwerpen, 18 januari 2021

Beste klant

Door een verhoging van het waterpeil op de rivieren, hebben we de kosten voor de aanvoer naar onze depots sinds vorige week kunnen beperken.

Dit heeft als gevolg dat we voor de periode van 18 januari 2021 t.e.m. 31 januari 2021 geen  laagwatertoeslag doorrekenen voor de afhalingen en leveringen vanuit onze depot.

Wij blijven de situatie op de waterwegen kort opvolgen en zullen u over 2 weken opnieuw informeren over de evolutie.

Wij hopen u ook dan opnieuw positief nieuws te mogen brengen en danken u voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groeten

Team Satic-Minera