Antwerpen, 9 september 2021

Beste klant

Hopelijk heeft u kunnen genieten van een deugddoende vakantieperiode en bent u gespaard gebleven van enig leed ten gevolge van dat vervelende virus.

Momenteel likken we her en der nog onze wonden die de overstromingen van begin juli ons bezorgd hebben. Hoe contradictorisch ook, deze wateroverlast heeft er niet voor gezorgd dat we voor een langere periode gespaard zouden blijven van laagwater op de rivieren waar we onze rivierzanden laden.

Als we de voorspellingen mogen geloven, duiken we mogelijk na komend weekend onder de grens van 3,20m, waardoor schepen niet volledig meer kunnen afladen. U kan het waterpeil ook zelf volgen:  https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/

of via Google: ‘Ruhrort pegel’ ingeven.

Op dit moment zijn er nog geen meerkosten aan verbonden en we hopen dit in de komende periode ook zo te houden door constructief overleg met onze schippers, zodat u als klant geen negatieve impact hiervan zou mogen ondervinden. Wij volgen deze evolutie van nabij om u zodoende tijdig te kunnen blijven informeren. Bij uw afroep per schip zullen we melden wat de stand van het water is en wat de eventuele impact is op uw bestelling.

Wij danken u voor uw begrip en het vertrouwen dat u in ons stelt.

Met vriendelijke groeten

Team Satic-Minera