Antwerpen, 02 juni 2020

Beste klant

Enkele weken geleden berichtten we u over de waterstanden op de Duitse en Nederlandse rivieren. Zoals toen gemeld, is de Ruhrort-pegel sinds het paasweekend onder de 3,20m gedoken.

U zal via de berichten in de media wellicht gehoord of gelezen hebben dat we dit jaar opnieuw te maken hebben met een extreem droge periode, met alle gevolgen van dien voor het grond- en drinkwater, alsook het water op de rivieren.

Na een klein herstel worden we dus opnieuw geconfronteerd met een negatieve prognose – wellicht voor een langere periode – die een verdere daling van de waterstand voorspelt. Deze referentie, waarnaar wij verwijzen in onze overeenkomst,  kan u volgen op de volgende website of via Google ‘Ruhrort pegel’ intikken:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/index.php?target=2&pegelId=c0f51e35-d0e8-4318-afaf-c5fcbc29f4c1

Zoals u weet, worden de zanden die wij u aanbieden, gewonnen op de geïmpacteerde rivieren (Rijn, Maas & Waal) en  worden ze per schip naar uw kade of onze depots gebracht. Door deze daling van het waterpeil kunnen onze schepen niet hun volle vracht vervoeren en dienen wij kleinere volumes aan te voeren met verhoogde vrachtkosten per ton product tot gevolg.

Tot heden zijn we erin geslaagd om u deze meerkosten verbonden aan de verlaging van het waterpeil te besparen. Dit door enerzijds te zoeken naar alternatieven, en anderzijds door constructief overleg met onze schippers.Daar waar ons dat niet gelukt is, hebben we deze extra vergoedingen op ons genomen, zodat u niet geïmpacteerd werd.

Wij vrezen echter dat dit laatste niet langer houdbaar blijft en zullen mogelijke meerkosten moeten gaan doorrekenen.

Wij volgen deze evolutie van nabij om u zodoende tijdig te kunnen blijven informeren. Bij uw afroep zullen we melden wat de stand van het water is, en of er een impact is op uw bestelling.

Wij danken u voor het vertrouwen en wensen u het allerbeste toe.
Draag zorg voor elkaar en hou uzelf en uw naasten gezond!

Met vriendelijke groeten
Team Satic-Minera