Antwerpen, 9 maart 2021

Beste klant

Door het huidige positieve waterpeil op de rivieren, hoeven we voorlopig geen laagwatertoeslag doorrekenen voor de afhalingen en leveringen vanuit onze depot.

Wij blijven de situatie op de waterwegen kort opvolgen en houden u op de hoogte over de evolutie.

Wij danken u voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groeten

Team Satic-Minera