Energietoeslag Q2 2024

Geachte klant,
voor leveringen rechtstreeks vanaf de winplaatsen zijn volgende energietoeslagen van toepassing vanaf 1 april tot en met 30 juni 2024.

Energietoeslagen productie Q2 2024
Productgroep € / ton
Rivierzand 0,00
Riviergrind 0,00
Mengzand 0,00
Kalksteen / Waterbouwsteen 0,00
Porfier 0,00
Dolomiet 0,00
Grès / Zandsteen 0,00
Zeezand grof  >= 0/4 (20-90) 0,00
Zeegrind 0,00
Zeezand fijn / Scheldezand Gasolietoeslag

De vaste energietoeslag voor het fijn zeezand 0/1, 0/2 (2-78) en 0/4 (15-85) en het Westerscheldezand valt weg en is verwerkt in de gasolieclausule om op die manier de gasoliekosten van de zeezuigers op te vangen.

De toeslagen op het transport (gasolie schepen, diesel vrachtwagens en achtergelaten tonnen schepen) blijven eveneens van toepassing.

Voor alle andere materialen die per schip geleverd worden, blijven de oude gasolieclausule en de bovenstaande energietoeslag  van toepassing.

De dieseltoeslag valt weg gezien het gemiddelde van de vorige maand minder bedraagt dan 3 schijven. Zodra de gemiddelde toeslag van de vorige maand 3 schijven of meer bedraagt, zien we ons genoodzaakt de dieseltoeslag terug aan te rekenen.

Wij blijven u informeren over de prijsevolutie en aanvoer van grondstoffen. Uiteraard kan u bij ons team terecht voor bijkomende vragen.