ENERGIE TOESLAG

 

 

Iedereen wordt zowat dagelijks geconfronteerd met aankondigingen van prijsstijgingen. Ook wij ontkomen

helaas  niet  aan  de  realiteit  van  de  ongezien  hoge  energieprijzen  enerzijds  en  de  schaarste  van

grondstoffen en logistiek anderzijds. De producenten van granulaten kondigen vandaag bijkomende

prijsverhogingen aan. Wij kunnen niet anders dan deze prijsverhogingen doorrekenen.

Gezien de volatiliteit van de energieprijzen gaan we onze basisprijzen niet aanpassen, maar gaan we

werken met een toeslag die variabel is.  Vanaf 1 april 2022 zullen we een ‘energietoeslag’ voor de

productie van granulaten toepassen. Deze toeslag wordt maandelijks geëvalueerd. Voor leveringen

rechtstreeks vanaf de baggermolens of groeves zijn de volgende toeslagen van toepassing voor de

maand September.

Energietoeslagen productie september 2022
Productgroep €/ton
Rivierzand 0,85
Riviergrind 2,00
Zeezand / Scheldezand 0,40
Mengzand 0,70
Kalksteen / Waterbouwsteen 2,25
Porfier 2,25
Grès / zandsteen 2,73
Zeezand grof 1,50
Zeegrind 2,00

 

Voor leveringen vanuit onze depots bedraagt de Energiekost € 0,10 meer voor de stijgende energiekosten daar op te vangen.

Deze toeslagen zullen maandelijks met een aparte factuur per bestemming doorgerekend worden.

De toeslagen m.b.t. het transport (gasolie schepen, achtergelaten tonnen schepen en diesel

vrachtwagens) blijven eveneens van toepassing.

We begrijpen dat deze marktontwikkeling iedereen in de bouwketen raakt. Gezien de financiële

impact hebben we met zijn allen geen andere keuze deze uitzonderlijke kosten door te rekenen. Wij

hopen samen met u dat deze trend snel wordt omgebogen in een prijsdaling. We kijken uit naar de

dag waarop we u positiever nieuws kunnen brengen en danken u voor uw begrip