ENERGIE TOESLAG

WIJZIGING toeslagen fijn zeezand en scheldezand

De energietoeslag voor zeezand en Scheldezand wordt vervangen door een aangepaste gasolieclausule. De gasolietoeslag wordt maandelijks aangepast en is gebaseerd  op de gemiddelde gasolieprijs van de maand voordien. De gasolietoeslag per schijf van € 25 per 1.000 liter wordt € 0,09 per ton i.p.v. € 0,06 per ton. De basis blijft € 550 per 1.000 liter. FOD ECONOMIE (ECODATA, Petroleumprijzen excl. btw, notering per liter). Voor rivierzand en mengzand worden de energietoeslagen maandelijks herzien in functie van de toeslagen die de producenten ons doorrekenen. De gasolieclausule voor deze producten blijft ongewijzigd.

Alle andere clausules, zoals de laagwatertoeslag, blijven behouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden blijven van toepassing.

 


 

Iedereen wordt zowat dagelijks geconfronteerd met aankondigingen van prijsstijgingen. Ook wij ontkomen

helaas  niet  aan  de  realiteit  van  de  ongezien  hoge  energieprijzen  enerzijds  en  de  schaarste  van

grondstoffen en logistiek anderzijds. De producenten van granulaten kondigen vandaag bijkomende

prijsverhogingen aan. Wij kunnen niet anders dan deze prijsverhogingen doorrekenen.

Gezien de volatiliteit van de energieprijzen gaan we onze basisprijzen niet aanpassen, maar gaan we

werken met een toeslag die variabel is.  Vanaf 1 april 2022 zullen we een ‘energietoeslag’ voor de productie van granulaten toepassen. Deze toeslag wordt maandelijks geëvalueerd. Vanaf 1 oktober is er een aanpassing gebeurd voor de energietoeslagen. Afhankelijk van van de herkomst van het product wordt er een andere energietoeslag aangerekend.

Energietoeslagen productie Januari 2023
Productgroep RL ZHR ZHL VEMAT Terneuzen
Rivierzand 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Riviergrind 1,10 1,10 1,10 1,10
Zeezand / Scheldezand Gasolie/Gasoil Gasolie/Gasoil Gasolie/Gasoil Gasolie/Gasoil Gasolie/Gasoil
Mengzand 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Kalksteen / Waterbouwsteen 0,70 0,70 0,70 0,70
Porfier 0,70 0,70 0,70 0,70
Dolomiet 1,30
Grès / zandsteen 0,70
Zeezand grof 1,50 1,50
Zeegrind 1,95 1,95

 

Deze toeslagen worden mee vermeld op de factuur van de levering.

De toeslagen m.b.t. het transport (gasolie schepen, achtergelaten tonnen schepen en diesel

vrachtwagens) blijven eveneens van toepassing.

We begrijpen dat deze marktontwikkeling iedereen in de bouwketen raakt. Gezien de financiële

impact hebben we met zijn allen geen andere keuze deze uitzonderlijke kosten door te rekenen. Wij

hopen samen met u dat deze trend snel wordt omgebogen in een prijsdaling. We kijken uit naar de

dag waarop we u positiever nieuws kunnen brengen en danken u voor uw begrip