Binnenvaart

De binnenvaart is veruit de duurzaamste transportwijze per vervoerde tonkilometer. Zeker bij de overstap van vervoer per as naar vervoer per schip is de milieuwinst op het gebied van CO2 groot. Alleen al het feit dat een schip tot zelfs 3.000 ton in een keer mee te nemen, ofwel 120 vrachtwagenladingen, maakt het logisch dat de binnenvaart een milieuvriendelijke keuze is. De binnenvaart wordt vaak nog voor een “trage” vervoersmodaliteit aanzien. Als men rekening houdt met de vervoerde hoeveelheid, krijgt men een ander beeld hiervan.

Een groot fijnmazig, filevrij en veilig vaarwegennetwerk zorgt ervoor dat vrijwel elke bestemming bereikbaar is. Vlaanderen telt 1.354 km bevaarbare waterwegen, waarvan er 1.037 km worden gebruikt door de beroepsvaart. In tegenstelling tot de weg en de spoorweg, hebben de binnenwateren nog een aanzienlijke reservecapaciteit en veroorzaken ze beduidend minder externe kosten (ongevallen, geluidsoverlast, verontreiniging, klimaatverandering, infrastructuur en fileleed).

Uitgebreide investeringen in kade-infrastructuren zorgen voor een vlotte overslag op onze watergebonden depots te Lummen, Roeselare en Brussel en Terneuzen.

Satic-Minera zet in op transport per binnenschip. Op die manier worden 150.000 vrachtwagens per jaar van de weg gehaald!

 

CO2-ReductiE

Voor het traject dat we als Groep De Hoop zijn ingeslagen met betrekking tot CO2-reductie werd er een gezamenlijke doelstelling geformuleerd. In lijn met de overkoepelende reductiedoelstelling van De Hoop Terneuzen, was het doel de totale CO2-emissie in 2020 met 20% te reduceren (t.o.v. basisjaar 2010). Die doelstelling werd ruimschoots behaald met een reductie van maar liefst 58%.

Bekijk hier de CO2-emissieverklaring De Hoop Terneuzen 2020.