De bouwsector vraagt om gegarandeerde en betrouwbare kwaliteit. Kwaliteitscontrole van bouwgrondstoffen is daarom van essentieel belang. Satic-Minera draagt kwaliteit hoog in het vaandel. We streven ernaar om de kwaliteit van onze service steeds te optimaliseren via integrale kwaliteitszorg. Uiteraard voldoen wij aan de vereiste CE-markering met betrekking tot onze granulaten.

Het BENOR-keurmerk waarborgt dat de producten aan nog strengere eisen dan de CE-markering voldoen. BENOR-certificatie voor een aantal zanden, grinden en kalksteen garandeert oorsprong, korrelverdeling en samenstelling van steeds hetzelfde niveau. Proeven en analyses worden door een extern controle-organisme beoordeeld. Meer informatie over BENOR vindt u bij BE-CERT.

Onze depots hebben elk hun eigen BENOR-gekeurde zanden. Het bepalen van granulometrie wordt op alle depots zelf uitgevoerd zodat op elke  afwijking of non-conformiteit onmiddellijk kan gereageerd worden. Daarvoor beschikt elke depot over een laboratorium om een aantal standaard proeven en analyses uit te voeren op materialen die op depot aangevoerd worden.

Meer gespecialiseerde keurings- en controlewerkzaamheden zoals het bepalen van het gehalte aan schelpdelen, worden uitgevoerd in ons centraal laboratorium in Terneuzen. Alle testresultaten worden steeds digitaal geregistreerd zodat te allen tijde de traceerbaarheid van het granulaat wordt gegarandeerd.

De kennis en ervaring waarover onze laboranten beschikken, leidt tot kwalitatieve analyses en deskundig advies omtrent de toepassing van materialen. Zo kunnen we steeds de juiste kwaliteit van granulaten aan onze klanten aanbieden.

BENOR-certificaten, CE-certificaten, prestatieverklaringen en technische fiches kunnen steeds aangevraagd worden via ons contactformulier.