• Decoratief aspect
  • Geschikt voor halfverharding
  • Jeu-de-boulesbanen
  • Hoge thermische geleiding

  Dolomiet is een gebroken gesteente met een hoog gehalte aan magnesium. Dit magnesium geeft dolomiet een sterke bindende werking, waardoor dit product heel geschikt is als halfverharding. Dolomiet heeft een beige tot geel-grijze kleur en wordt ook Gravier d’Or genoemd.  Er zijn heel wat verschillen in kleur, hardheid en chemische samenstelling tussen de verschillende groeves. De verschillende eigenschappen bieden een voor- of nadeel naargelang de toepassing. Informeer u goed om het gewenste resultaat te bekomen voor uw toepassing.

  Dolomiet is een veel gebruikt steentje voor de aanleg van een tuinpad, terras of oprit. In openbare ruimtes vinden we dolomiet terug in pleinen en wandelwegen in parken. Dolomiet is niet enkel geschikt om over te wandelen. Het is een onmisbaar bestanddeel bij een ander ontspannende activiteit. Dolomiet is immers het meest aangewezen materiaal om jeu-de-boulesbanen (petanquebanen) aan te leggen.

  De thermische geleiding geeft dolomiet nog een bijkomend voordeel in een wel heel specifieke toepassing nl. bij de aanleg van hoogspanningskabels in de grond. Satic leverde op heel wat projecten van Elia dolomiet en draagt zo bij tot een efficiënte bevoorrading van elektriciteit in heel België.