• Kalksteen is een sedimentair gesteente ontstaan door de opeenhoping van kalkhoudende, stoffelijke overblijfselen van zeeorganismen. Kalksteenslag wordt geproduceerd in groeves en ontstaat uit het breken van rots, die vervolgens wordt gewassen en uitgezeefd op het gewenste kaliber.

    Kalksteen wordt al meer dan 25 jaar gebruikt ter vervanging van grind in beton.  Kalksteen biedt het voordeel van geringere slijtage in geval van slijpen of zagen van  betonproducten, o.m. bij de aanleg van betonvloeren. Zowel in stortklaar beton als prefab wordt kalksteenslag als kwalitatief granulaat verwerkt. Kalksteen wordt in de wegenbouw gebruikt omwille van zijn specifieke eigenschappen in  onder- en tussenlagen bij asfaltwegen. Brekerzand van kalksteen is een ideaal product voor de aanleg van straatlagen onder klinkers. Kalksteenslag is uitermate geschikt voor de aanleg van funderingen of onderfunderingen. De geringere waterabsorptie dan bij beton- of mengpuin biedt een veel hogere weerstand tegen vorst. Door de kleurvastheid en goede drainerende eigenschappen blijft kalksteen een ideaal product voor de aanleg van opritten en parkings.

Afmetingen: 0-2, 0-4, 0-6, 2-6, 6-14, 6-20, 20-32mm e.a.