• Levering per schip of per as
    • Geen chloriden
    • Lage cementbehoefte
    • Benorgekeurd

    Riviergrind wordt voornamelijk ontgonnen op de Rijn en de Maas en wordt geproduceerd op baggermolens. Er zijn zowel ‘natte’ als ‘droge’ winningen. De grind wordt uitgezeefd op verschillende fracties en gewassen. Riviergrind wordt met name toegepast in stortklaar beton. Het is een hard materiaal met een lage waterabsorptie. Riviergrind heeft een lagere cementbehoefte dan gebroken rots. In de fractie 4-32 of 16-32 is riviergrind een uitstekend drainagemateriaal. De 16-32 wordt bovendien heel veel toegepast als dakgrind.