• Levering per schip of per as
  • Geen chloriden
  • Voorraad in onze depots
  • Benorgekeurd

  Rivierzand wordt vooral ontgonnen op de Rijn en de Maas. Het zand wordt geproduceerd met baggermolens. Rivierzand is van nature zoet zand. Het zand wordt uitgezeefd op verschillende fracties.  Volgens de Europese CE-norm zijn er 3 graderingen: 0-1 mm, 0-2 mm en 0-4 mm. Een extra aanduiding voor de granulometrie is de korrelgroep, bijv. 20-90. Dit geeft de respectievelijke zeefrest in mm weer op de zeven van 1 mm en 0,250 mm.

  Rivierzand wordt met name gebruikt in betontoepassingen en als chapezand. Het bevat weinig filler en heeft een constante korrelverdeling.  Bovendien bevat rivierzand geen chloriden en wordt daarom veel verwerkt in betonsoorten waarvoor geen of een laag chloridegehalte word vereist.

   Onze producten zijn Benorgekeurd en worden zowel per vrachtwagen als per schip geleverd.

Afmetingen: 0-1, 0-2, 0-4 mm