• Levering per schip of per as
    • Benorgekeurd

    Zeegrind wordt geproduceerd in sorteerinstallaties. Daar wordt ballast uitgezeefd en gewassen. De ballast die hiervoor als basis dient, wordt gebaggerd voor de Britse kust.  Zeegrind wordt vooral verwerkt in betontoepassingen en is een zeer hard materiaal.

Afmetingen: 4-8, 4-16, 16-32, 4-32mm