• Levering per schip of per as
  • Ontzilt zeezand op aanvraag
  • Voorraad in onze depots
  • Benorgekeurd

  Zeezand wordt gewonnen met sleephopperzuigers.

  Het fijne zeezand laden we voor de Belgische of Nederlandse kust met onze eigen zeeschepen. Wij beschikken over eigen  concessies, zowel op het Belgisch Continentaal Plat (BCP) als op het Nederlands Continentaal Plat (NCP). Het zand wordt overgespoten in beunschepen die het ‘spuitzand’ tot bij de klant of onze eigen depots brengen. Wij kunnen het zeezand ontzilten om aan strengere normen m.b.t. chloridegehalte te voldoen. Dit zand is ideaal om op te mengen om een goedkoper, maar nog altijd kwaliteitsvol zandmengsel voor bijv. beton te bekomen. Dit zand voldoet eveneens als draineerzand of rond zand voor asfalt.

  Grof zeezand wordt geproduceerd in sorteerinstallaties. Daar wordt ballast uitgezeefd en gewassen. De ballast die hiervoor als basis dient, wordt gebaggerd voor de Britse kust.  Grof zeezand wordt vooral verwerkt in betontoepassingen.

  Volgens de Europese CE-norm zijn er 3 graderingen: 0-1 mm, 0-2 mm en 0-4 mm. Een extra aanduiding voor de granulometrie is de korrelgroep, bijv. 20-90. Dit geeft de respectievelijke zeefrest in mm weer op de zeven van 1 mm en 0,250 mm.

  Onze producten zijn Benorgekeurd en worden zowel per vrachtwagen als per schip geleverd.

Afmetingen: 0-1, 0-2, 0-4 mm