• Blanc de Provence is een perfect alternatief voor dolomiet. Met minder grijze tinten is dit product kleurvaster dan dolomiet.  Blanc de Provence is eigenlijk een kalksteen, waardoor deze steen slijtvaster is en niet snel verbrijzelt. Daardoor kan deze steen ook in wegenbouw gebruikt worden.

    Voor siertoepassingen  zoals de aanleg van opritten en terrassen is het een voordeel dat de steen een hogere weerstand tegen verbrijzeling heeft. De steentjes moeten minder snel vervangen of aangevuld worden en er wordt minder stof gecreëerd.